Cesta Diamantové Mesy

Důležité: Tyto přenosy nenahrazují lékařskou či terapeutickou péči. Pokud překročí jakýmkoliv způsobem vaši komfortní zónu, neváhejte vyhledat odbornou pomoc. Je na zodpovědnosti každého jednotlivce, jak naloží nebo nenaloží s těmito informacemi.
Diamantová mesa základní konfigurace

Symbol pro konfiguraci (Kosmovize Diamantové Mesy)

Diamond Mesa Cosmovision

Směry pro invokaci:

  • Jih – Pachamama – Matka Země (živel země)
  • Západ – Mama Killa – Měsíc (živel voda)
  • Sever – Wiracocha – Stvořitel/Stvořitelka (živel vzduch)
  • Východ – Inti – Slunce (živel oheň)
  • Střed – Kuychi – Duha (živel éter)