Hvězdná aktivace 22/6/2020 Velká Matka

Doplnění: Papírek s tím, co jste odevzdávali Velké Matce k propuštění, spalte za tři dny po obdržení přenosu. Důležité: Tyto přenosy nenahrazují lékařskou či terapeutickou péči. Pokud překročí jakýmkoliv způsobem vaši komfortní zónu, neváhejte vyhledat odbornou pomoc. Je na zodpovědnosti každého jednotlivce, jak naloží nebo nenaloží s těmito informacemi.