Browse Category Ostatní

Cesta duše (Journey of the Soul)

Rozsáhlý výklad, který nám pomáhá pochopit naši životní cestu individuální božské jiskry, a jak lépe ztělesnit vlastní zářivou podstatu (Luminous Self). Do čeho výklad přináší vhled… Z jaké frekvence nyní operuje má duše? Pomáhá lépe pochopit, v jakém cyklu duše se nacházíme, co se učíme, kde expandujeme, jaké jsou naše lekce, témata. Jaké jsou talenty […]

Read more