Cesta Diamantové Mesy

Konfigurace diamantové mesy je inspirována konfigurací, která se používá v Pachakuti Mesa tradici a dále rozšířená učením, které jsem obdržela od duchů v rámci svého procesu. Má také svou vlastní kosmovizi, kterou pro účely této mystické cesty daroval Apu Pachatusan a Señor de Huanca .

Kosmovize v sobě obsahuje duhový diamant se svatým grálem uprostřed červenočerné chakany. Černá reprezentuje lůno velké Matky, prostor, ze kterého se vše rodí a vše se do něho zase vrací, červená zrození na Zemi, manifestaci do fyzické reality. Duhový diamant představuje plně aktivované 12 dimenzionální tělo, naši vlastní zářivou podstatu – Luminous Self.

Diamantová mesa je živoucí pole energie, nádoba i zářič zároveň. Kdokoliv a na jakékoliv rovině vědomí nakonfiguruje tento oltář, vytváří malé diamantové město na Zemi, zve do svého života svou vlastní osvícenou podstatu – I AM PRESENCE.

Samotná konfigurace může mít několik podob. Cesta diamantové mesy spíš než striktní následování instrukcí, nabízí možnost implementovat tvořivě a do jisté míry svobodně mistrovské aspekty do našeho každodenního života, nechat se intuitivně vést vnitřní moudrostí v rámci individuálního alchymistického procesu.

1. Vysvěcení země

Před samotnou konfigurací se vysvětí zem, plocha, na které se mesa bude nacházet. Mesu je dobré mít na zemi, je to její nejpřirozenější a nejsilnější pozice. Ať už z důvodu malého prostoru nebo jiného je ale samozřejmě možné ji umístit na stolek, poličku apod.

Pro základní vysvěcení budete potřebovat: kukuřičnou mouku, tabák, tři lístky bobkového listu.

Nabídněte malé množství mouky všem směrům – jih, západ, sever, východ, střed. Poté čtyři základní směry spojte kruhem, postupujte z jihu na západ, ze západu na sever, ze severu na východ a kruh uzavřete na jihu.

Tabákem nebo také kukuřičnou moukou vytvořte kříž v kruhu, z východu na západ a ze severu na jih.

Vezměte tři lístky bobkového listu a naplňte je modlitbami nebo silovými slovy. Má oblíbená jsou LOVE – LIGHT – BEAUTY. Trojici lístků umístěte do středu kruhu a luskněte nad ní prsty pro sjednocení celého vysvěcení.

2. Konfigurace diamantové mesy

Na vysvěcenou půdu umístěte čtvercovou látku (manta). Jedná se o libovolnou látku, která je blízká vašemu srdci. Z mé zkušenosti se ukázalo, že červený čtverec je silný nosič, proto v rámci diamantové mesy používám přednostně tuto mantu.

Posvátné předměty, které budete potřebovat na základní konfiguraci: kámen z přírody, mušličku nebo malou nádobku na vodu, pírko, svíčku, vytisknutou diamantovou kosmovizi a jeden křišťál.

Na jih své mesy umístěte posvátný předmět, který reprezentuje Pachamamu. Velmi vhodný nosič pro zemskou energii je kámen z přírody, darovaný samotnou Gaiou pro tento účel. Pro lidi, kteří potřebují posílit spodní čakry, kořeny a uzemnění je navíc velmi vhodné umístit kámen, který pochází z místa, kde žijí, ideálně z nejbližšího kopce/hory – místní Apu (Apu – duch hory) a navázat v procesu komunikaci s tímto duchem.

Na západ umístěte mušli nebo malou nádobku s vodou. Mušli umístěte tak, aby byla otevřená směrem k nebi, aby přijímala energii z nebe. Západní směr nás spojuje s Mama Killou, energií měsíce, vodou a emočním tělem.

Na sever umístěte pírko nebo větší brk. Sever nás spojuje s Duchem, se Stvořitelem. Na východ umístěte oheň. Východ nás spojuje s energií Inti (Slunce) a probuzenou osvícenou myslí. Do středu umístěte kosmovizi diamantové mesy a křišťál. Střed reprezentuje éter, duhu a jednotu se vším stvořením.

3. Rozšířená konfigurace diamantové mesy (plná diamantová mesa)

Princip diamantové mesy je založený na vykrystalizování všech živlů, kdy se všechny spojí v jednu duhovou transcendentální esenci – krystalický matrix ve všech rovinách vědomí a dimenzí mesy. Je dobré připomenout, že jakákoliv mesa je multidimenzionální nástroj, obsahuje všechny roviny a aspekty vědomí, všechny zákony Stvoření – obsahuje Květ života/Zlatou Spirálu.

Jako symboliku daného alchymistického procesu a vykrystalizování se používají čisté křišťály v rozmístění, které je patrné již ze samotné kosmovize. Čtyři větší křišťály na vykrystalizování jednotlivých živlů. Osm menších křišťálů kolem středu (viz fotografie).

Protože energie obsažená v této konfiguraci je velmi vysoká, je vhodné umístit do rohů mesy čtyři kameny na ukotvení. Tyto kameny mohou být opět dary od Pachamamy nebo kameny silně uzemňující a posilující elektromagnetické pole např. hematit.

4. Aktivace mesy – otevírání a zavírání mesy

Když s oltářem pracujeme, sedíme nebo stojíme na jihu. V Pachakuti Mesa tradici se používá tónování jednotlivých směrů pro aktivaci oltáře a specifická rituální gesta. Jak jsem již uvedla na začátku, je mystická cesty diamantové mesy benevolentní k individuálnímu tvořivému projevu duše. Můžete proto jednotlivé směry zpívat, jen nahlas vyslovit nebo použít takové otevírací a zavírací rituální gesto, které vás nejlépe spojuje s radostným tvořivým prostorem srdce a bezpodmínečné lásky. Oba tyto přístupy jsou mocnými nástroji. Opakováním nějakého rituálu nebo stejného gesta přes generace nebo velký počet lidí vytváříme koherentní pole. Dovolením individuálního radostného projevu zase posilujeme otevřenost srdce a vlastní niternou důvěru ve vrozenou moudrost a alchymii duše.  Mesu je dobré aktivovat před každou energetickou prací nebo modlitbou a poté ji zase zavřít.

Jednoduché rituální gesto otevírání a zavírání vedle tónování/zpívání směrů může být, když otevřenou dlaní jedeme rukou přes jednotlivé směry po spirále směrem dovnitř pro otevření a ze středu po spirále směrem ven při zavření. Začínáme na jihu a končíme opět na jihu.

5. Jednotlivé směry přehledně

  • Pachamama (Země), jih (dole), zemský živel, fyzické tělo, strážce had/anakonda
  • Mama Killa (Měsíc), západ (vlevo), vodní živel, emoční tělo, strážce velryba/delfín
  • Wiracocha (Stvořitel), sever (nahoře), vzdušný živel, duchovní tělo, strážce orel/kondor
  • Inti (Slunce), východ (vpravo), živel ohně, mentální tělo, strážce jaguár/puma
  • K´uychi (Posvátná duha), střed (uvnitř), živel éter, duše, strážce lama

6. Jak pečovat o mesu

Mesa je živoucí pole benevolentní soucitné energie. Duchovní bytosti, které do ní přicházejí, si zaslouží naši úctu, lásku a pozornost. Mesu a jednotlivé posvátné předměty můžeme krmit modlitbami, zpěvem, despachem, šalvějí, vonnými tyčinkami, aromatickými vodami či esencemi, vděčností. Čím víc lásky a pozornosti darujete, tím silnější je medicína vaší mesy. Užívejte ji moudře, s laskavostí a soucitem. Nejsme ti, kteří mesu vlastní, jsme ti, kteří o ni pečují a následují její vedení.

7. Individuální cesta v rámci diamantové mesy

Na závěr bych ráda zmínila, že ačkoliv je tato konfigurace daná, velmi systematická a opodstatněná, každý z nás se nachází v procesu krystalizace diamantového těla jinde. Dovolte proto své mese, aby pro vás pracovala tak, jak potřebuje. Nic se neděje náhodně. Mesa je zrcadlem vašeho osobního růstu a proměny, kdykoliv změníte něco na své mese, měníte i dynamiku energie ve svém životě a ve svém biopoli. Pokud máte niternou potřebu umístit nějaké předměty jinak nebo přidávat další buďte tomuto procesu otevření.

8. Léčení diamantovou energií

Posaďte se nebo postavte na jih své mesy a otevřete ji. Nejprve se zaměřte na ukotvení a ztišení. Můžete se očistit šalvějí, aromatickou vodou, meditační hudbou, kterou pustíte ve svém posvátném prostoru. Zaměřte se na volný dech do břicha.

Poté si vizualizujte proud diamantového světla, které vstupuje korunní čakrou do těla a celé je naplňuje, jako kdybyste byli skleněná nádoba. Až se naplní celé tělo, nechte energii volně přetékat do biopole – bubliny světla kolem vás a potom dolů pod nohy a do středu země. Poté nasměrujte obě dlaně na střed mesy a nechte diamantovou energii proudit do prostředního krystalu (posvátného předmětu) se záměrem léčit Pachamamu a všechny bytosti na planetě. Vnímejte, jak energie putuje do Srdce Země a ke všem lidem a bytostem, které ji aktuálně potřebují. Nechte energii proudit alespoň 15 minut.

Po této úvodní kolektivní části můžete energii nasměrovat také konkrétním lidem – členům své rodiny, komunity, přátelům nebo těm, kteří nyní potřebují léčivou energii do svého života. Opět nechte diamantovou energii proudit alespoň 15 minut. Držte pouze záměr požehnání a uzdravení pro danou osobu/osoby bez jakékoliv další snahy či úsilí nějak zasahovat nebo něco měnit. Jednoduše ustupte stranou a buďte jen čistým kanálem energie.

Na závěr poděkujte a svou mesu opět zavřete. Toto cvičení praktikujte alespoň jednou týdně.

*Léčení energií nenahrazuje odbornou lékařskou či terapeutickou péči.

„The purpose of the Mesa is a Pachakuti (cosmic transformation or world reversal). The Mesa anchors the energies of the cosmos. The Mesa anchors the Universe in front of you. It brings the cosmos to you.“

(Creating Basic Mesa – Don Oscar Miro-Quesada Solevo)