O mně

Zdravím vás,

jmenuji se Hanka (Gabriela). Jsem na cestě za poznáním, svobodným projevem a autenticitou. Nebojím se vstoupit do temných míst lidské psyché, abych v nich objevila moudrost a léčení. Tvořím, komunikuji a sdílím. Mou životní cestou a filozofií je soucitná láska.

Každý z nás má moc a sílu změnit tento svět tím, že dokáže změnit a probudit sebe sama.

Zajímám se o rozvoj vědomí a léčení, které integruje potenciál jednotlivce na všech úrovních lidské zkušenosti – mentální, emocionální, fyzické i duchovní. Zajímají mě různé cesty a přístupy, protože věřím, že ve svém jádru vedou všechny na stejné místo a můžeme využívat a vhodně kombinovat různé nástroje a vytvářet tak svou vlastní jedinečnou zkušenost na cestě k probuzení a vyléčení. Oslovuje mě zejména šamanská cesta, medicínský kruh a meditační techniky východu. Aktuálně studuji u americké duchovní učitelky Dakoty Walker v programu Gaia Wisdom School Mentorship a Gaia Wisdom School Shamanic Coaching Certification Program. Jsem velmi vděčná a velmi si vážím každé příležitosti k poznání a osobnímu rozvoji.

“True freedom is when all the stories, all the insights, all the realizations, concepts, beliefs and positions dissolve. What remains is what you are; a vast, conscious, luminous space simply resting in itself, not knowing a thing, at the point where all things are possible.” (Enza Vita)

„Skutečná svoboda je, když se všechny příběhy, vhledy, uvědomění, koncepty, přesvědčení a pozice rozpustí. To, co zůstane je to, kým jsi; rozsáhlý, vědomý, zářící prostor, jednoduše spočívající v sobě sama, neznající jedinou věc, v místě, kde jsou všechny věci možné.“ (Enza Vita)