Intuitivní srdce

Hory jsou mé kosti.
Řeky jsou mé žíly.
Lesy jsou mé myšlenky
a hvězdy jsou mé sny.
Oceán je mé srdce
a jeho příboj můj tep.
Písně země píšou hudbu mé duše.
(Autor neznámý)