Služba Matce Zemi

Existuje mnoho krásných způsobů, jak můžeme uctít Matku Zemi a svět ducha za všechno, co dostáváme. Je to vzájemná výměna (ayni), která vytváří harmonii a rovnováhu.

Despacho

Despacho je živoucí modlitba vpletená do balíčku s různými dárky, která pochází z Peru. Kněží Q’ero používají despacho rituály pro celou řadu příležitostí – narození, smrt, požehnání, modlitby za léčení a obnovu rovnováhy. Balíčky se plní různými předměty – sladkosti, cukr, listy koky, oříšky, květiny, semena, sůl, pírka, kukuřice, vonné pryskyřice atd. Předměty jsou naplněné modlitbami a uspořádané do krásné mandaly. Balíček se posléze nabídne ohni, vodě nebo zemi na základě záměru celého obřadu.

Apacheta

Apacheta je kamenná mohyla, která se stavěla kolem cest v Andách nejen jako ukazatel cesty pro snazší navigování nepřehledným terénem, ale také jako modlitební místo. V dnešní době se stavějí apachety po celém světě jako projev úcty a vděčnosti k Matce Zemi. Jedná se o energetické jehly nebo nádoby, které napájejí zemské linie nebeskými a kosmickými energiemi a propojují všechny tři světy nevšední reality. Opakovaně živené modlitbami, tabákem, kukuřičnou moukou, vonnými tyčinkami, květinami, aromatickými vodami a dalšími dárky se stávají živoucími víry energie pro obnovu země a rovnováhy v přírodě.