Jednota srdce, mysli a činů

1 Bře
Tato MEDITACE je zpoplatněná libovolným vstupným. Před jejím PoSLECHEM, uhraďte příspěvek na můj účet. Děkuji. Platební informace naleznete zde.
Obsah, prosím, nešiřte ani dále nesdílejte. Děkuji.

V této meditaci můžete znovu propojit své srdce, mysl a činy v rámci jednoho konkrétního záměru, který je pro vás aktuálně důležitý. Tento úkol nebo záměr se vám sám přirozeně vyjeví v průběhu meditace.

Velmi často v každodenním životě děláme věci, které neodpovídají cestě našeho srdce. Myslíme jinak, než cítíme, konáme jinak, než myslíme apod. V těchto propletencích mizí naše osobní síla a integrita jako lusknutím prstů. Pojďme znovu propojit sílu srdce, mysli a adekvátního činu, abychom do svého života vnesli harmonii, rovnováhu a autentické vyjádření.

K meditaci si vyhraďte dostatečný čas, prostor a klid. Je vhodné volné oblečení. Můžete si zapálit svíčku (bezpečně), či použít před samotnou meditací nějaké vykuřovadlo na očistu (šalvěj, levandule, sweetgrass…). Po samotné meditaci je vhodné sepsat si všechno to, co jste viděli, vnímali a cítili do svého osobního deníku. Prožitek z meditace se dále rozvíjí a přirozeně ovlivňuje náš každodenní život. Zápis do deníku vám pomáhá toto poselství zpracovávat, dále rozvíjet a sledovat. Zápis vám také může velmi posloužit, pokud se k meditaci za nějaký čas vrátíte a projdete si ji znovu. Uvidíte, co se změnilo, co zůstalo stejné, mohou přicházet nová a hlubší uvědomění. Zůstávejte otevření. Zdrojem síly a moudrosti jste byli a vždy budete vy samotní.

Strom duše

16 Led
Tato MEDITACE je zpoplatněná libovolným vstupným. Před jejím PoSLECHEM, uhraďte příspěvek na můj účet. Děkuji. Platební informace naleznete zde.
Obsah, prosím, nešiřte ani dále nesdílejte. Děkuji.

V této řízené meditaci se můžete spojit se stromem duše, stromem, který symbolicky představuje cestu vaší duše, odhaluje přirozenou moudrost, sílu a léčivý potenciál.

V meditaci pracujeme se stromovým dechem, respektive s vizualizací stromového dechu, kdy s nádechem dýcháme přes dlaně ze stromu a s výdechem skrze srdce do stromu vydechujeme. Tento způsob vedení dechu jsem obdržela od svých průvodců. Pomáhá v propojení se samotným stromem, k hlubokému prožití a uvědomění sounáležitosti a cyklu dávání a přijímání. Tento dech můžete praktikovat i v realitě jako možnost, jak se spojit se stromy na hlubší úrovni.

Po meditaci…

Po meditaci doporučuji udělat si záznam do svého deníku. Na základě stromu, který se vám objeví můžete dále zkoumat jeho symboliku. Ještě než se pustíte do hledání informací v knize nebo na internetu, najděte si chvilku, kdy si poznamenáte, co konkrétně to znamená pro vás, co konkrétně říká ten a ten strom právě vám, jak se s ním cítíte. Teprve potom zkuste přejít k obecné symbolice, kterou můžete dohledat. Opět si z ní ale vyberte jen to, co upoutá vaši pozornost.

Základní relaxační cvičení

24 Lis
Tato MEDITACE je zpoplatněná libovolným vstupným. Před jejím PoSLECHEM, uhraďte příspěvek na můj účet. Děkuji. Platební informace naleznete zde.
Obsah, prosím, nešiřte ani dále nesdílejte. Děkuji.

Dobrý den,

v jednom předchozím povídání jsem slíbila, že se budu postupně věnovat také začátečnickým cvičením. Někteří z vás jste se mi svěřili, že je pro vás zatím obtížné něco vidět v meditacích či šamanských cestách, proto bych ráda předala i nějaké stavební kameny pro vás. Pro rozšiřování intuice je velmi důležité umět navázat spojení se svým tělem a také umět se co nejvíc uvolnit. Často jsme tak silně v mysli, že jsme zcela odpojeni od prožívání těla a tím pádem i od přijímače pro naši intuici.

V tomto jednoduchém relaxačním cvičení se spojíme se svým tělem a naučíme se zcela uvolnit jeho jednotlivé části. Cvičení je vhodné praktikovat pravidelně a postupně natrénovat stav naprosté relaxace.

Čtyři roční období – setkání s Gaiou

21 Lis
Tato MEDITACE je zpoplatněná libovolným vstupným. Před jejím PoSLECHEM, uhraďte příspěvek na můj účet. Děkuji. Platební informace naleznete zde.
Obsah, prosím, nešiřte ani dále nesdílejte. Děkuji.

Dobrý den,

srdečně vás vítám u další meditace. Pojďme se dnes vydat za Matkou Zemí – Bohyní Gaiou a pokusit se obnovit spojení, které mnoho z nás ztratilo. Pojďme se znovu spojit s cykly života a čerpat jejich sílu. Často si  neuvědomujeme, jak klíčové a důležité je pro nás toto spojení. Bereme dary Matky Země jako samozřejmost, zneužíváme ji pro své zájmy a sobectví, zapomínáme ale na to, že každý úder jejího srdce, je tlukot našeho vlastního.

V této řízené meditaci můžete znovu obnovit posvátný svazek s Matkou Zemí a přijmout svůj osobní úkol, kterým jí můžete pomoci.

Kniha života – cesta do akáši

4 Lis
Tato MEDITACE je zpoplatněná libovolným vstupným. Před jejím PoSLECHEM, uhraďte příspěvek na můj účet. Děkuji. Platební informace naleznete zde.
Obsah, prosím, nešiřte ani dále nesdílejte. Děkuji.

Dobrý den,

srdečně vás vítám u další řízené meditace. Tentokrát máte možnost vydat se do akáši a nahlédnout do své knihy života. Akáša je informační pole, ve kterém jsou uložené veškeré kolektivní i osobní záznamy, minulost, budoucnost i přítomnost, protože linearita času ve skutečnosti neexistuje. Je tu uložená každá myšlenka, emoce i událost.

Často jsem slyšela, že lidé mají možnost vstoupit do této knihovny, slyšela jsem o lidech, kteří stahovali tyto záznamy a pracovali s nimi. Neuměla jsem si příliš představit, co to znamená a jak to udělat. Poprvé jsem se do akáši dostala právě přes řízenou meditaci od šamanky a terapeutky Dakoty Walker. Bylo to neuvěřitelně jednoduché, měla jsem možnost dostat se ke svým informacím hned napoprvé a překvapily mne svojí hloubkou. Protože věřím, že je vždy přínosnější usilovat o poznání sám a získávat vlastní zkušenosti, cítila jsem, že bych s vámi tuto možnost chtěla sdílet.

Do akáši můžete jít pro jakkékoliv informace, je tam úplně všechno. Je ale dobré respektovat některá pravidla. Vstupujte pouze tehdy, pokud je vám to dovoleno od strážce brány. Pokud by se vám stalo, že v této meditaci svolení nedostanete, vraťte se zpět známou cestou a do svého těla a zkuste to jindy nebo s jiným záměrem, pro jiné informace. Nevstupujte do akáši proto, abyste získávali informace o druhých lidech bez jejich jasného souhlasu a seznámení s tím, co to obnáší.

Jazyk akašických záznamů může být velmi srozumitelný i velmi symbolický. Možná se po vás bude chtít hlubší zamyšlení, meditace či vnímat další poselství a vedení ve svém každodenním životě, abyste pochopili a obsáhli celou hloubku obdržené informace.

Doporučuji si vést deník a po této meditaci si svou cestu pečlivě poznamenat.

Setkání s předky – smíření s rodovou linií

25 Říj
Tato MEDITACE je zpoplatněná libovolným vstupným. Před jejím PoSLECHEM, uhraďte příspěvek na můj účet. Děkuji. Platební informace naleznete zde.
Obsah, prosím, nešiřte ani dále nesdílejte. Děkuji.

Dobrý den,

v dnešní šamanské cestě (šamanské meditaci) se můžete společně se svým průvodcem setkat se svými předky a znovu se spojit se silou rodu, dojít odpuštění a usmíření.

V meditaci budeme cestovat do Dolního světa. V šamanské tradici je to místo, kde se můžeme setkat právě se svými zvířecími průvodci i předky. Pro meditaci je vhodné, abyste již byli ve spojení se svým průvodcem, který vás bude provázet a čekat na vás dole u vchodu do Dolního světa.

Do Dolního světa se dostáváme pohybem dolů skrze jeskyni, díru v zemi nebo kolem kořenů stromů. Použijte imaginaci a sílu představivosti jako nástroj, jak se spojit se světem Ducha.

Pro šamanskou cestu je vhodné volné oblečení, dostatek času a klidu. Vypněte veškeré přístroje, které by vás mohly z cesty vytrhnout. Vhodné je také přítmí nebo šátek přes oči.

Upozornění: Součástí této meditace je šamanské bubnování, které nemusí být vhodnou technikou pro každého. Je na vašem vlastním zvážení a zodpovědnosti, zda toto cvičení budete praktikovat. Nedoporučuji při příliš velké emoční a psychické nestabilitě. Pokud vám šamanské bubnování obecně nesedí, není vhodné se do těchto cvičení nutit.

Vidět lásku

20 Říj

Dobrý den,

v dnešním příspěvku bych velmi ráda předala příběh, ke kterému jsem byla vedena. Je to příběh hluboké moudrosti. Když jsem ho dokončila, cítila jsem pohnutí a vděčnost, že jsem ho mohla napsat. Protože mnoho z vás mi píše, že rádi posloucháte, příběh jsem pro vás namluvila.

Poslechněte si ho a nechte svou duši, aby vám odhalila, co znamená právě pro vás. Jaké je jeho poselství, co vám říká? Můžete si poznamenat své pocity či vedení do deníku nebo nad příběhem posléze meditovat.

Na závěr uvádím ještě zamyšlení a témata, která přišla v souvislosti s příběhem mě. Doporučuji toto povídání poslechnout, až sami vstřebáte své osobní poselství.

Mějte krásné a požehnané dny a pro ty z vás, kteří procházíte obdobím temnoty, nebojte se, nejste sami. Před svítáním je tma vždy největší.

S láskou Gabriela

Zamyšlení nad příběhem…

Nechat jít…

10 Říj
Tato MEDITACE je zpoplatněná libovolným vstupným. Před jejím PoSLECHEM, uhraďte příspěvek na můj účet. Děkuji. Platební informace naleznete zde.
Obsah, prosím, nešiřte ani dále nesdílejte. Děkuji.

V této meditaci můžete společně se mnou a svým průvodcem odložit všechno to, co vám již v životě neslouží – staré rány, vzpomínky, emoce či jiné věci, které na pouti životem tolik ztěžkly, že již není možné s nimi jít svobodně dál. Můžete se nyní oprostit od všeho těžkého a nechat to jít…

Pro meditaci je vhodné pohodlné oblečení a dostatek klidu pro sebe sama.

Mapa života

5 Říj
Tato MEDITACE je zpoplatněná libovolným vstupným. Před jejím PoSLECHEM, uhraďte příspěvek na můj účet. Děkuji. Platební informace naleznete zde.
Obsah, prosím, nešiřte ani dále nesdílejte. Děkuji.

Máte pocit, že jste ve svém životě ztratili cestu? Potřebujete získat nadhled nebo nové perspektivy? Zapomněli jste cestu své duše? V tomto meditačním cvičení se můžete znovu spojit s mapou života a najít či upevnit své životní směrování.

Pro meditaci je vhodné pohodlné oblečení a dostatek klidu pro sebe sama.