Cesta k probuzení…

18 Čvc

Foto: awakeningEddi van W. (CC02)

Tento článek je založen čistě na mých prožitcích, vnímání a uvědomění. Jsou to věci, které jsem začala intenzivně vnímat v průběhu posledních dvou let a postupně, a skrze mé průvodce, jsem začala dostávat velmi zajímavý obraz, který se snažím dále prohlubovat studiem i praxí.

Vesmír je tvořen dvěma principy – mužským aktivním a ženským pasivním. Tyto dva principy se neustále prolínají v nekonečném tanci života a v různých tradicích nesou různé názvy – jin a jang, Šiva a Šakti, Matka země a Otec obloha. Princip je to ale pořád stejný a tento princip také dříme v každém z nás.

Od země proudí energie ženská do našich spodních čaker, z nebe energie mužská do našich horních čaker. Obě mají přirozenou tendenci se setkat. Aby energie mohla proudit volně, je třeba mít čisté čakry. Řada z nás má čakry blokované, zavřené nebo naopak příliš dominující a vychýlené – všechny tyto výchylky musí být upraveny, aby energie mohla proudit, aby mohlo dojít k posvátnému spojení. Tím, že pracujeme na sobě, zvědomujeme obsah nevědomí a kráčíme duchovní cestou, tím se vracíme do své podstaty a přirozenosti, ve které energie volně proudí v posvátném spojení – osvícení. Continue reading