Kurzy

V průběhu let vznikly na Intuitivním srdci různé kurzy a studijní materiály s tématikou energetické medicíny, šamanských technik, imaginačních a relaxačních technik. Pro bližší informace o obsahu kurzu klikněte na jeho název. Vybírat můžete z:

  • Provázení (2023) – šamanské techniky, léčitelské techniky mesy v propojení s psychologií a neurovědou, praktická i teoretická část, vhodné pro osobní proměnu i jako zajímavé poznatky pro pomáhající profese
  • Vědomí zvířat (2022) – tématika hlubšího spojení s přírodou a zvířaty skrze vnímání emocí, mindfulness a technik pro ztišení mysli a hlubší spojení s tělem
  • Léčení a harmonizace čaker (2022) – řízené meditace a léčivé přenosy na aktivaci a harmonizaci čaker
  • Cesta s aktivní imaginací (2022) – řízené cesty pro poznání sebe sama na zadaná témata každodenního života, techniky je možné překlopit do dalších oblastí a témat
  • Becoming a Prayer Healer (2022) – možnost naučit se používat modlitbu jako nástroj k harmonizaci, léčení a hlubokému spojení s přírodním světem (materiál ANGLICKY)
  • Munay-Ki rituály (2021) – přenos Munay-Ki rituálů ve formě meditací a doplňkových cvičení.
  • Šamanská energetická medicína (2021) – šamanské techniky inspirované zejména učením Alberta Villolda a andskou kosmologií
  • Práce s energií v praxi (2018) – jednoduché techniky energetické medicíny na rozproudění energie v těle i v životě a pro hlubší spojení se zemí

Objednávky na: intuitivnisrdce@seznam.cz