Poděkování

Chtěla bych velmi poděkovat všem, kteří se v průběhu let zcela nezištně podíleli na podpoře Intuitivního srdce pravidelnými i jednorázovými finančními dary. Děkuji.