Posvátný kruh

Individuální prostor pro dotazy, řízené cesty, sdílení, ve formě nahrávky MP4, kterou obdržíte na svůj e-mail přes úschovnu.

Posvátný kruh – Do individuálního posvátného kruhu můžete přijít s jakýmkoliv dotazem ke své osobní cestě, k technikám a učení z Intuitivního srdce, co si aktuálně přejete sdílet a k čemu hledáte podněty, odpovědi, inspiraci, praktické nástroje.

Nahrávka má následující strukturu: úvodní modlitba, odpověď na vaše téma/dotaz/sdílení a na závěr krátká řízená cesta/meditace/relaxace. Nahrávka je zároveň léčivým přenosem.

Délka nahrávky kolem cca 30 – 40 minut, formát MP4, zaslání na e-mail přes úschovnu.

Cena: 1 200 Kč

(Tato služba je nabízena v rámci ČR, platby z české banky. Nejsem plátce DPH. Děkuji.)

Důležité: Toto povídání není náhradou za odbornou lékařskou či terapeutickou péči. Objednáním se zavazujete, že jste starší 18 let a plnoprávní. Použité techniky v žádném ohledu neslibují uzdravení ani zlepšení. Dávají prostor pro poznávání sebe sama. Nahrávku je možné použít opakovaně tak dlouho, jak to pro sebe vnímáte jako přínosné.

Před uhrazením platby vyčkejte prosím na potvrzení své objednávky. S potvrzením obdržíte platební údaje a budete moci napsat, s čím do kruhu přicházíte. Ptát se můžete na učení, techniky, životní téma, které vás nyní zajímá nebo sdílet svou aktuální situaci a povídat si budeme o ní. Zároveň obdržíte léčivou modlitbu a krátkou řízenou cestu. Do kruhu je možné přijít i bez tématu či sdílení a nechat ho celý volně odvinout.