Archiv štítku: šamanská energetická medicína

Despacho rituály a Munay-Ki přenosy únor 2023

Despacho rituál

Despacho rituál pochází z tradice Qero lidí v Peru a slouží jako požehnání domova, práce, nějakého projektu, zdraví, vztahu apod. Jedná se o balíček s dárky pro Pachamamu, který se nabídne nějakému živlu, běžně ohni. Nechala jsem se touto živou modlitbou inspirovat a vytvářím balíčky šité na naše podmínky a s pro nás dostupnými ingrediencemi. Aktuálně despacha nosím do lesa. Z procesu obdržíte fotografii vyskládané mandaly, kterou si můžete vytisknout a schovat si ji na památku nebo ji spálit ve svém malém osobním rituálu. Rituál je bezkontaktní a v ceně je zahrnuto:

 1. Příprava ingrediencí (trvá několik hodin až několik dní v závislosti na každém despachu)
 2. Vyskládání samotné mandaly (1 – 3 hodiny)
 3. Cesta do přírody a darování despacha zemi (několik hodin až půl dne)
 4. Vyfocení vytvořené mandaly a odeslání na váš e-mail

Cena: 4 000 Kč (služby v rámci ČR, nejsem plátce DPH)

Munay-Ki přenosy

Munay-Ki je systém devíti iniciací, které darovali šamani a kněží původních kultur západním lidem. Tyto iniciace nás mají vést do rovnováhy a harmonie a pomoci nám adaptovat se na změny, které aktuálně prožíváme na Zemi. Přenosy nabízím bezkontaktně a je možné se domluvit v průběhu února 2023 vždy:

Po – Čt: 9 – 17

Pro přenos si vyhraďte alespoň 30 minut v klidném prostoru. Zapalte si svíčku a požádejte o přijetí iniciace z linie Munay-Ki. V jednom sezení je možné přenést max. dva rituály. Rituály je vhodné přijímat v jejich dané posloupnosti, protože jsou jako stavební kameny, které na sebe navazují. Přenos je bezkontaktní, neprobíhá přes žádnou sociální platformu.

Tyto přenosy mohou být vhodné pro začátečníky, kteří si přejí Munay-Ki poznat, ale nejsou si jistí, jestli chtějí investovat hned do celého kurzu. Pro absolventy iniciací Munay-Ki jako oživení celého procesu. Pro lidi, kteří vnímají tyto přenosy jako přínosné pro svou cestu i bez hlubší potřeby studovat nebo pro ty, kterým stačí tento jednoduchý přístup. Nenahrazuje ucelenější studium. Pokud máte zájem o celý systém jako celek a jeho hlubší poznání můžete studovat zde: http://www.intuitivnisrdce.cz/wordpress/2021/12/14/munay-ki-ritualy-2021/

nebo z dalších volně dostupných zdrojů…

Cena přenosu rituálu: 900 Kč (služby v rámci ČR, nejsem plátce DPH)

 • Rituál léčitele (Healer’s Rite) Hampe Karpay
 • Rituál pásů síly (Bands of Power Rite) Chumpi Karpay
 • Rituál harmonie (Harmony Rite) Ayni Karpay
 • Rituál vidoucího (Seer’s Rite) Kawak Karpay
 • Rituál strážce dne (Daykeeper’s Rite) Pampamesayok Karpay
 • Rituál strážce moudrosti (Wisdomkeeper’s Rite) Altomesayok Karpay
 • Rituál strážce země (Earthkeeper’s Rite) Kurak Akuyek Karpay
 • Rituál strážce hvězd (Starkeeper’s Rite) Mosok Karpay
 • Rituál stvořitele (The Creator Rite) Taitanchis Rantis Karpay

Posvátný kruh

Individuální prostor pro dotazy, řízené cesty, sdílení, ve formě nahrávky MP4, kterou obdržíte na svůj e-mail přes úschovnu.

Posvátný kruh – Do individuálního posvátného kruhu můžete přijít s jakýmkoliv dotazem ke své osobní cestě, k technikám a učení z Intuitivního srdce, co si aktuálně přejete sdílet a k čemu hledáte podněty, odpovědi, inspiraci, praktické nástroje.

Nahrávka má následující strukturu: úvodní modlitba, odpověď na vaše téma/dotaz/sdílení a na závěr krátká řízená cesta/meditace/relaxace. Nahrávka je zároveň léčivým přenosem.

Délka nahrávky kolem cca 30 – 40 minut, formát MP4, zaslání na e-mail přes úschovnu.

Cena: 1 200 Kč

(Tato služba je nabízena v rámci ČR, platby z české banky. Nejsem plátce DPH. Děkuji.)

Důležité: Toto povídání není náhradou za odbornou lékařskou či terapeutickou péči. Objednáním se zavazujete, že jste starší 18 let a plnoprávní. Použité techniky v žádném ohledu neslibují uzdravení ani zlepšení. Dávají prostor pro poznávání sebe sama. Nahrávku je možné použít opakovaně tak dlouho, jak to pro sebe vnímáte jako přínosné.

Před uhrazením platby vyčkejte prosím na potvrzení své objednávky. S potvrzením obdržíte platební údaje a budete moci napsat, s čím do kruhu přicházíte. Ptát se můžete na učení, techniky, životní téma, které vás nyní zajímá nebo sdílet svou aktuální situaci a povídat si budeme o ní. Zároveň obdržíte léčivou modlitbu a krátkou řízenou cestu. Do kruhu je možné přijít i bez tématu či sdílení a nechat ho celý volně odvinout.

Vědomí zvířat – přednáškový cyklus (2022)

Ráda bych vás pozvala do dálkového výukového bloku vědomí zvířat, kde se můžete naučit:

 • Jak fungují zvířata a jejich vědomí
 • Jak komunikovat se zvířaty
 • Jak vytvářet pozvání a spolupráci spíš než kontrolu a dominanci
 • Silová zvířata v šamanismu
 • Ztišení a mindfulness jako způsob bytí v přirozeném světě
 • Návrat duše pro zvířata
 • Přechodová pomoc pro zvířata
 • Léčení a podpora pro domácí mazlíčky
 • Léčení a podpora pro divokou přírodu

Přednáškový cyklus společně s praktickými cvičeními je pro všechny, kteří pracují jakýmkoliv způsobem se zvířaty či přírodou ať již přímo fyzicky nebo energeticky a přáli by si najít hlubší a smysluplnější spojení. Je také pro všechny ty, kteří si přejí lépe poznat a pochopit sebe sama a své spojení s přírodou, dále pro všechny terapeuty, poradce či tvořivce, kteří by rádi začlenili do své praxe energetické a šamanské techniky nebo pro všechny, kteří mají srdečný zájem o tato témata. Není třeba žádná předchozí praxe či zkušenosti. Budu se na vás těšit.

Plán výuky: Každý týden má cca 45-50 minut přednášku + praktické cvičení, které obdržíte jako nahrávku.

Ve výuce vycházím z informací a učení energetické a šamanské medicíny, které jsem nasbírala za posledních deset let. Opírám se ale hlavně o vlastní zkušenost, tvořivý přístup a intuici.

Po absolvování a s ochotou dál cvičit a zkoumat:

 • Pochopíte, jak fungují zvířata a bude snazší se nacítit na přírodu i vlastní tělo
 • Pochopíte, jak je důležitý nervový systém a jeho regulace v interakci s přírodou i sebou sama
 • Dostanete praktické nástroje na prohlubování a otevírání smyslového vnímání
 • Budete umět provést cestu pro silové zvíře, návrat duše pro sebe, pro zvíře i kolektivní nevědomí
 • Budete vědět, jak začít praktikovat mindfulness
 • Budete umět asistovat zvířeti v šoku/nemoci nebo být přítomní s jeho přechodem na druhý břeh a tyto nástroje překlopit i na jiné životní situace
 • Budete umět skrze vlastní intuici překlopit tyto nástroje i do lidského světa
Celý příspěvek

Přednášky – Cesta země a Despacho pro léčení země a druhých lidí (26. 8. – 28. 8. 2022)

Ráda bych vás pozvala na přednášky Cesta země, kde se dozvíte velmi jednoduchý základ v tématech: despacho, apacheta, oltář, jak poznat, kdy můžeme zasahovat v přírodě, proč je důležité cvičit mindfulness a meditaci… a navazující přednášku Despacho pro léčení země a druhých lidí, kde si trošku despacho zopakujeme a dále rozšíříme o jeho použití pro léčení druhých lidí a země.

Obě přednášky jsou nahrané předem a budou v daném termínu přes odkaz dostupné všem přihlášeným. Jedná se o 2 x 40 minut povídání spojeného s hezkými příkladovými fotografiemi. Přednáška zahrnuje prostor pro dotazy, které v daném termínu můžete zasílat na intuitivnisrdce@seznam.cz. Dotazy budou zpracované nejvhodnější formou dle množství, které dorazí a posléze zpřístupněné všem zúčastněným.

 • Termín: 26. 8. – 28. 8. 2022
 • Cena: 900 Kč
 • Přihlášení na intuitivnisrdce@seznam.cz
 • dostupnost odkazů na shlédnutí 26. 8. – 28. 8. 2022
 • sběr dotazů 26. 8. – 28. 8. 2022
 • Platby v rámci ČR (z české banky). Nejsem plátce DPH.

Becoming a Prayer Healer (2022)

Becoming a Prayer Healer je krásný výukový audio mini cyklus, který v sobě obsahuje univerzální učení moudrosti a pomocí jednoduchých nástrojů nabízí poslouchajícím možnost stát se léčitelem, který využívá ve své práci sílu modlitby (Prayer Healer). Materiál je samozřejmě obohacením i pro všechny, kteří chtějí tyto techniky použít pro svůj vlastní život. Naučíte se, co je živá modlitba a jak funguje, jak si sestavit oltář a spojit se s posvátnými živly, jak se spojit s horami a posvátnými místy Země, jak nabídnou léčení druhým lidem. Naučíte se také, jak důležité je na této cestě být pokorný, poznat sám sebe a učit se být v přítomném okamžiku. To vše neuvěřitelně jednoduchým způsobem. Nahrávky zároveň nesou sílu živé modlitby a požehnání pro každého posluchače.

Obsah: 5 nahrávek ve formátu MP3, celková délka všech nahrávek cca 70 minut, jazyk nahrávek: ANGLIČTINA

 1. Who is a Prayer Healer
 2. Assembling your Altar
 3. Connecting with Sacred Sites and Mountains
 4. How to Perform Healing
 5. Mindful Presence

Výuka je doprovázená krásnou hudbou: (Adrift – Theta) by Christopher Lloyd Clarke. https://www.christopherlloydclarke.com​. Licensed by Enlightened Audio.

Celý příspěvek

Munay-Ki rituály (2021)

Munay-Ki rituály je desetitýdenní výukový cyklus zaměřený na devět iniciací (karpay). Tento systém sestavil Alberto Villoldo a je opřený o učení amazonských šamanů a Q’ero kněží. Každý týden zprostředkuje krátce učení o daném rituálu a jeho přenos. Iniciace jsou odstupňované a je vhodné je přijmout jako celek, ačkoliv je možné předávat je i jednotlivě. Přesto že je cyklus desetitýdenní, minimální doporučená doba je dvacet týdnů. Každý druhý týden je čas na rozšiřující cvičení a integraci.

Obsah:

 1. Slovo úvodem – Naučíme se o systému Munay-Ki, jak otevřít a zavřít posvátný prostor. Zmíním krátce osmou čakru, jak se připravit na přenosy, co je PI kámen. Dozvíte se o základních principech Munay-Ki a základní informace o čakrách.
 2. Rituál léčitele (Healer’s Rite) Hampe  Karpay – Aktivuje naši cestu léčitele.
 3. Rituál pásů síly (Bands of Power Rite) Chumpi Karpay – Dává ochranu do našeho pole.
 4. Rituál harmonie (Harmony Rite) Ayni Karpay – Aktivuje a čistí naše čakry.
 5. Rituál vidoucího (Seer’s Rite) Kawak Karpay – Aktivuje vnímání světa energie.
 6. Rituál strážce dne (Daykeeper’s Rite) Pampamesayok Karpay – Harmonizuje ženskou energii a spojuje se zemí.
 7. Rituál strážce moudrosti (Wisdomkeeper’s Rite) Altomesayok Karpay – Harmonizuje mužskou energii a spojuje s horami.
 8. Rituál strážce země (Earthkeeper’s Rite) Kurak Akuyek Karpay – Spojuje se strážci solárního systému.
 9. Rituál strážce hvězd (Starkeeper’s Rite) Mosok Karpay – Mění DNA z homo sapiens na homo luminus.
 10. Rituál stvořitele (The Creator Rite) Taitanchis Rantis Karpay – Spojuje s Bohem Stvořitelem.
Celý příspěvek

Šamanská energetická medicína (2021)

Šamanská energetická medicína je sedmitýdenní výukový cyklus, který jednoduchou formou předává cvičení a techniky opřené o šamanská učení původních kultur. Každý týden má teoretickou i praktickou část. V tomto cyklu se naučíte:

 • Archetypální energie – had, jaguár, kolibřík, orel
 • Nástroje šamana – extrakce a iluminace
 • Nástroje šamana – návrat duše
 • Tři světy nevšední reality – ukhu pacha, kay pacha, hanaq pacha
 • Tři energetická centra – yankay, munay, yanchay
 • Osmá čakra – Wiracocha
 • Rituál pásů síly (Bands of power)
Celý příspěvek

Práce s energií v praxi (2018)

Práce s energií v praxi je osmitýdenní výukový cyklus zaměřený na práci s čakrami a energií v těle za pomoci aktivní imaginace. V tomto výukovém cyklu se naučíte:

 • Základní tipy pro práci s energií, imaginace a intuice, ztišení mysli
 • Uzemnění, ukotvení do nového vědomí země, hvězdná čakra země
 • Pročištění tří spodních čaker, duchové zemských čaker, silová centra Matky Země pro dolní čakry
 • Pročištění horních čaker, duchové horních čaker, silová centra Matky Země pro horní čakry
 • Zemské a kosmické okruhy energie a jak je rozproudit v těle
 • Energetická mříž Matky Země, hvězdná čakra duše
 • Aurické pole
 • Zákon přitažlivosti energií
 • Extrakce a Iluminace
 • Rozdíl mezi uzdravením a vyléčením, léčivá krize (zaseknutí v krizi a její překonání)
Celý příspěvek